Splošni pogoji

Prodajni pogoji za nakupe preko spleta

Splošne in ostale pogoje poslovanja določa BOLJE d.o.o., so.p. (ponudnik), ki blago na spletni strani www.oilright.si prodaja v svojem imenu in za svoj račun.

Podatki o podjetju:
BOLJE, družba za odgovorno ravnanje z odpadki, d.o.o., so.p.
Trstenjakova ulica 8, 9000 Murska Sobota
ID: SI60573384
Davčni zavezanec: DA
Matična številka: 6572308000

Vpis v sodni register: Okrožnem sodišču v Murski Soboti, dne 17.3.2014
TRR: 430200 02238744, odprt pri NKBM d.d.; 35001 0001272843, odprt pri BKS Bank AG
 

 
SPLOŠNI POGOJI
Spletni nakup je možen registracije.
Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke, posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Nakup je možen le, če kupec pred oddajo naročila potrdi, da sprejema splošne pogoje poslovanja, objavljene na tej strani, in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.
BOLJE d.o.o., so.p., in kupec medsebojne obveznosti urejata s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

 
KOMERCIALNI POGOJI
Cene:

  • Cena – je redna cena, po kateri se izdelek prodaja.
  • Znižana cena – je znižana redna cena, po kateri se prodaja izdelek za določen ali nedoločen čas.
  • Stara cena – je cena, po kateri se je izdelek prodajal pred znižanjem.


Označevanje znižanih izdelkov:

  • Sezonsko/posezonsko znižanje – so označeni izdelki, ki so trenutno znižani, kar pa je časovno omejeno.
  • Akcija – so označeni izdelki, ki so trenutno v akciji, ki je časovno omejena.
  • Zadnji kosi – so izdelki, ki imajo znižano ceno za nedoločen čas oziroma do razprodaje zalog.

Imetniki kupona s popustom ob nakupu vnesejo tudi številko kupona, kar zagotavlja višino popusta določenega na kuponu. Popust ne velja za izdelke, označene z: akcija, sezonsko/posezonsko znižanje in zadnji kosi.

Vse cene vključujejo DDV. Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila, razen v primeru napake pri ceni. Kljub nenehnemu preverjanju pravilnosti objavljenih podatkov se namreč lahko zgodi, da je objavljena cena ali zaloga napačna. O morebitni napaki bomo kupca nemudoma obvestili (po elektronski pošti ali telefonsko) in poskušali najti rešitev v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec plača znesek prejetega predračuna oziroma dobi obvestilo po elektronski pošti, da je pošiljka poslana po povzetju. Kupcu je po elektronski pošti posredovano tudi mesto na strežniku ponudnika, kjer je shranjena pogodba/predračun. S prijavo kupec v svojem profilu lahko dostopa tudi do arhiva svojih naročil/nakupov.
Kupec v prejeti pošiljki prejme račun, na katerem so poleg specifikacije stroškov tudi navodila za morebiten odstop od pogodbe/nakupa.

 
ZAVRNITEV NAROČILA
BOLJE d.o.o., so.p., lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

ODSTOP OD POGODBE/NAKUPA oz. VRAČILO BLAGA
Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo/nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najpozneje v 14 dneh od prevzema blaga na naslov info@bolje.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe/nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Izdelek se mora vrniti nepoškodovan, načelno v originalni embalaži ter nespremenjeni količini v 14 dneh od odstopa pogodbe.

Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop (14 dni) se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe/nakupa. Če kupec odstopi od pogodbe/nakupa s sporočilom na info@bolje.si, mora prejeto blago na naš naslov vrniti najpozneje v 30 dneh po oddanem sporočilu. Kupec plača strošek vračila blaga – poštnine.

 

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil izkoriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, če to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se znesek prav tako vrne uporabniku.
Ob morebitnem odstopu od pogodbe ponudnik kupcu vrne kupnino v 14 dneh od prejema odstopne izjave kupca. Ponudnik ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal ponudniku.

Če začne kupec izdelek uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe/nakupa. Tudi sicer mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Stroške vračila blaga plača kupec.
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, ter v primerih, ko nakup ni izveden na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem kar najbolj upoštevali vse razloge in okoliščine.

 
INFORMACIJA O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN NAČINU ZUNAJSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV.
Morebitne spore in nesoglasja rešuje podjetje na podlagi pisnega zahtevka potrošnika, ki ga lahko potrošnik naslovi na podjetje pisno na naslov BOLJE d.o.o., so.p., Trstenjakova ul. 8, 9000 Murska Sobota oziroma po spletni pošti info@bolje.si.

Pristojni organ v podjetju bo o pritožbi odločil v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 8 dneh od prejema celotne relevantne dokumentacije. Podjetje bo poslalo odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na potrošnikov naslov. Potrošnik ima pravico na pritožbo vložiti ugovor. Podjetje bo v 15 delovnih dneh poslalo odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na potrošnikov naslov. S tem je odločitev podjetja dokončna in interni pritožbeni postopek podjetja zaključen.

Če zahtevnost primera ne omogoča rešitve pritožbe oziroma ugovora v navedenem roku, bo podjetje potrošnika pisno obvestilo o predvidenem datumu dokončne rešitve pritožbe.
Če potrošnik ni zadovoljen z dokončno odločitvijo podjetja BOLJE d.o.o., so.p., v internem pritožbenem postopku ali če podjetje o njegovi pritožbi neutemeljeno ne odloči v 30 dneh, lahko skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) v največ 13 mesecih od dokončne odločitve v internem pritožbenem postopku oziroma od poteka roka za obravnavo pritožbe vloži pobudo za začetek postopka zunajsodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora. Roki ne veljajo pri reševanju stvarnih napak.

 
GARANCIJA
Za izdelke, kupljene v naši spletni trgovini, veljajo vsi garancijski pogoji skladno s slovensko zakonodajo. Garancijo je možno uveljaviti le ob predložitvi računa.

 
PODATKI O STRANEH
Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb splošnih pogojev in tudi pogojev spletne trgovine. Kljub nenehni skrbi za ažurnost in pravilnost objavljenih gradiv so vsebinske napake spletne strani možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Trudimo se zagotoviti kar najboljše fotografije prodajanih izdelkov, a jih je kljub temu treba razumeti kot simbolične.

 
AVTORSKE PRAVICE
Objavljene vsebine so ali v lasti podjetja BOLJE d.o.o., so.p., ali pa ima podjetje BOLJE d.o.o., so.p., za objavo soglasje avtorja. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja BOLJE d.o.o., so.p., je prepovedano.

 
KODEKS PO ZEPT
BOLJE d.o.o., so.p., posluje skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

 

Brezplačna poštnina

V naši trgovini ne poznamo stroškov pošiljanja, strošek pakiranja pa je vključen v ceno izdelkov.

Brez tveganja

V kolikor z izdelkom niste zadovoljni, vam ob njegovem vračilu povrnemo celotno kupnino.

24/7 Podpora

Za popolno zadovoljstvo, smo za vaša vprašanja, komentarje in predloge venomer dosegljivi.

Varen nakup

Za varnost smo poskrbeli z najsodobnejšimi ukrepi varovanja vaših podatkov.

Svojemu dragemu ali dragi podari naravno dišečo svečko z vonjem vanilje. Pohiti, saj ti je v časovno omejeni ponudbi zdaj na voljo po -10% nižji ceni